Upute za predavače

Usmena izlaganja

 • plenarna predavanja: 20 minuta
 • pozvana predavanja: prema programu
 • usmena izlaganja najboljih radova: 7 minuta za predavanje + 3 minute za raspravu
 • prezentacije mogu biti na hrvatskom ili engleskom, slideovi na engleskom jeziku
 • predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena predavanja

 

Upute za prezentacije

 • na Simpoziju će se koristiti PC računala; prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu (2003 ili noviji). Macintosh korisnici svoju prezentaciju moraju eksportirati u obliku MS PowerPoint datoteke
 • video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC)
 • format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnim dvoranama je 4:3
 • predavači se mole da radi provjere ispravnosti, medij s predavanjem predaju tehničaru kongresne agencije najkasnije 2 sata prije početka sekcije u kojoj se nalazi predavanje u kongresnoj dvorani
 • ukoliko ne želite mijenjati predavanja za vrijeme Simpozija, možete ih poslati i prije kongresa na adresu e-pošte: danijela@conventuscredo.hr zaključno do 10. listopada 2024., tada niste obavezni predavati prezentaciju na licu mjesta
 • ukoliko želite prezentirati svoj rad sa svojeg pokretnog računala, molimo obavezno najaviti organizatoru na adresu e-pošte: danijela@conventuscredo.hr
 • za sva pitanja oko tehničke podrške, molimo obratiti se na istu adresu