Sažeci

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji, Conventus Credo, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

 

Upute za pisanje sažetaka

– sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
– opseg sažetka: do 300 riječi
– font za pisanje sažetka: Arial 10 pts
– naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12 pts
– ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
– prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
– naziv institucije, grada i države autora i koautora
– e-mail adresa autora
– tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
– originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
– prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

 

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca OVDJE

Molimo da pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Rok za slanje sažetaka: 01. srpnja 2024.