Program Simpozija

Simpozij će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, e-postera, Foruma mladih nefrologa i Studentskog simpozija. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Teme

  • Kronična bubrežna bolest – komplikacije
  • Hemodijaliza
  • Peritonejska dijaliza
  • Transplantacija bubrega