Prijava sažetaka

* obavezna polja / required fields

Korak / Step
Odaberite grupu kojoj pripadate / Select your occupation:
Korak / Step
Odabir teme / Conference topic:
Korak / Step
Podaci autora / Corresponding author's contact details:

Molimo odaberite jednog autora koji će predstavljati rad. / Please select one author that will present the abstract.


Podaci ko-autora / Co-authors:
Ko-autor / Co-author #1
Ko-autor / Co-author #2
Ko-autor / Co-author #3
Ko-autor / Co-author #4
Ko-autor / Co-author #5
Ko-autor / Co-author #6
Ko-autor / Co-author #7
Ko-autor / Co-author #8
Ko-autor / Co-author #9
Ko-autor / Co-author #10
Korak / Step
Odabir načina prezentacije / Select presentation format:
Korak / Step

Sažetak / Abstract: 0

Popunjavanje sažetka prema sljedećim poljima (ukupno po svim poljima do 300 riječi) / Please keep the following abstract form (in total by all fields 300 words):

Korak / Step
Predaj sažetak / Abstract submission:

Nakon što kliknete predaj sažetak primit ćete potvrdu putem maila (to može potrajati nekoliko minuta). Ako imate pitanje glede prijave sažetaka, molim Vas obratite se na mail adresu danijela@conventuscredo.hr. / After submission, you will receive an email confirmation (this may take several minutes). If you have questions regarding your submission, please contact us at danijela@conventuscredo.hr.

Ukoliko niste primili potvrdu o poslanom sažetku unutar 2 sata, molimo da nas kontaktirate na email danijela@conventuscredo.hr. / In case you don't receive submission confirmation e-mali within 2 hours, please contact us at danijela@conventuscredo.hr