Organizacija

Predsjednik simpozija

prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.

Organizatori

Klinički bolnički centar Rijeka
Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, Klinika za internu medicinu
Klinika za urologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za internu medicinu
Katedra za urologiju
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Mjesto održavanja

Kongresni centar Conference Park 25/7
Amadria Park Grand hotel 4 opatijska cvijeta
Ul. Nikole Tesle 5, HR-51410 Opatija

Pokrovitelji

Akademija Medicinskih Znanosti Hrvatske
Sveučilište u Rijeci

Organizacijski i programski odbor

 • prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.
 • prof. dr. sc. Lidija Orlić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Stela Živčić-Ćosić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Ivan Bubić, dr. med.
 • dr. sc. Božidar Vujičić, dr. med.
 • Branka Sladoje-Martinović, dr.med.
 • Jelena Šimić, dr. med.
 • Lori Srdoč, dr. med.
 • Sofija Vujić, dr. med.
 • Bosiljka Devčić, mag. med. techn.
 • prof. dr. sc. Alen Ružić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.
 • prof. dr. sc. Josip Španjol, dr. med.
 • prof. dr. sc. Dean Markić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Sanja Balen, dr. med.
 • prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med.
 • prof. dr. sc. Luka Zaputović, dr. med.
 • prof. dr. sc Željko Župan, dr. med.
 • prof. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Bojan Jelaković, dr. med.
 • prof. dr. sc. Petar Kes, dr. med.
 • prof. dr. sc. Dragan Ljutić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Jerko Barbić, dr. med.
 • doc. dr. sc. Mario Laganović, dr. med.
 • doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med.
 • doc. dr. sc. Vesna Lovčić, dr. med.
 • doc. dr. sc. Josipa Radić, dr. med.
 • prim. Dragan Klarić, dr. med.