Organizacija

Predsjednik simpozija

prof. dr. sc. Sanjin Rački, dr. med.

Predsjednik Mediteranskog društva za bubrežne bolesti (MKS)

prof. dr. sc. Vincenzo Savica, dr. med.

Predsjednica sestrinskog kongresa

Bosiljka Devčić, mag. med. techn. 

Organizatori

Klinički bolnički centar Rijeka
Zavod za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, Klinika za internu medicinu
Klinika za urologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za internu medicinu
Katedra za urologiju
Mediteransko društvo za bubrežne bolesti (MKS)
Hrvatska udruga nefroloških medicinskih sestara i tehničara

Pokrovitelji

Akademija Medicinskih Znanosti Hrvatske
Sveučilište u Rijeci

Simpozij podržan od

Hrvatskog društva za bubreg
Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Mjesto održavanja

Kongresni centar Conference Park 25/7
Amadria Park Grand hotel 4 opatijska cvijeta
Ul. Nikole Tesle 5, HR-51410 Opatija

 

Organizacijski i programski odbor

 • Sanjin Rački, Hrvatska
 • Nikolina Bašić Jukić, Hrvatska
 • Božidar Vujičić, Hrvatska
 • Mario Laganović, Hrvatska
 • Ivan Bubić, Hrvatska
 • Bosiljka Devčić, Hrvatska

Predsjednik Mediteranskog društva za bubrežne bolesti (MKS)

 • Vincenzo Savica, Italija

Izabrani predsjednik Mediteranskog društva za bubrežne bolesti (MKS)

 • Sanjin Rački, Hrvatska

Počasni članovi Mediteranskog društva za bubrežne bolesti (MKS)

 • Garabed Eknoyan, SAD
 • Aziz El-Matri, Tunis
 • Natale G De Santo, Italija
 • Athanasios Diamandopoulos, Grčka
 • Guido Bellinghieri, Italija

Članovi vijeća i predstavnici Mediteranskog društva za bubrežne bolesti (MKS)

 • Vincenzo Savica, Italija, predsjednik
 • Halima Resić, BIH, prošla predsjednica
 • Ayse Balat, Turska
 • Fatma Ben Moussa, Tunis
 • Tarek Fayad, Egipt
 • Dina A Abdellatif, Egipat
 • Abdulhafid Shebani, Libija
 • Evangelos Papachristou, Grčka
 • Tahar Rayan, Alžir
 • Damir Rebić, BIH
 • Jadranka Buturović Ponikvar, Slovenija
 • Jamil Hachicha, Tunis
 • Rümeyza Kazancıoğlu, Turska
 • Sanjin Rački, Hrvatska
 • Banu Sadıkoğlu, Cipar
 • Ibrahim Elkhili, Libija
 • Marina Ratković, Crna Gora