Kotizacija

Liječnici: EUR 400
Specijalizanti, medicinske sestre i tehničari: EUR 265
Sudionici iz zemalja s nižim prihodima*: EUR 265
Osobe u pratnji: EUR 265
Sponzorsko osoblje: EUR 400
Studenti: gratis
Kongresna večera: EUR 100

* Albanija, Alžir, BIH, Egipat, Libanon, Libija, Crna Gora, Maroko, Sirija, Tunis, Turska

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu Simpozija, materijale (program, knjiga sažetaka, torba, akreditacija), nazočnost na domjenku dobrodošlice, ručku, pauzama za kavu.

Otkazivanje sudjelovanja

Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: danijela@conventuscredo.hr

Sudionici koji do 10. rujna 2024. pismenim putem Kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Simpozija ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 10. rujna 2024. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje će biti razmotrene i odobrene od strane organizacijskogodbora Simpozija.

Povrat neće biti izvršen zbog nesudjelovanja na Simpoziju.