Kotizacija

Liječnici: 2.900,00 kn
Specijalizanti, medicinske sestre i tehničari: 1.900,00 kn
Osobe u pratnji: 1.900,00 kn
Sponzorsko osoblje: 2.900,00 kn
Studenti: gratis
Kongresna večera: 390,00 kn

Kotizacija uključuje: nazočnost stručnom programu Simpozija, materijale – program, knjiga sažetaka, torba, akreditacija; nazočnost na domjenku dobrodošlice, ručku, pauzama za kavu.

Otkazivanje sudjelovanja

Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: danijela@conventuscredo.hr

Sudionici koji do 10. rujna 2021. pismenim putem Kongresnoj agenciji otkažu sudjelovanje, mogu nakon održavanja Simpozija ostvariti povrat uplaćene kotizacije umanjene za iznos PDV-a i 10% administrativnih troškova. Sudionici koji nakon 10. rujna 2021. žele otkazati sudjelovanje, neće moći ostvariti povrat uplaćenog iznosa osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje će biti razmotrene i odobrene od strane organizacijskogodbora Simpozija.

Povrat neće biti izvršen zbog nesudjelovanja na Simpoziju.