e-Posteri

  • oblik prezentacije je PDF dokument dimenzije 1920×1080 piksela (vodoravni format)
  • prezentacije e-postera u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 01. listopada 2024. na adresu e-pošte: danijela@conventuscredo.hr
  • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u knjizi sažetaka
  • za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratitie se na istu adresu e-pošte